Compare Listings

Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților, conform GDPR

Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților reflectă cerințele Regulamentului European privind Protecția Datelor („GDPR”), care va intra în vigoare la data de 25 mai 2018. Serviciile Peer Packing & Imob Srl oferite în cadrul Uniunii Europene sunt conforme cu GDPR, iar prezentul APD vă oferă documentația necesară privind această conformitate.
Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor este un act adițional la Termenii de prestare a serviciilor între Peer Packing & Imob Srl. și Client. Clientul intră în acest Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților în numele său propriu și, în măsura în care acest lucru este cerut pe baza Legilor de Protecție a Datelor.
Domeniul de aplicare și aplicabilitatea prezentului Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților.
Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților se aplică numai în cazul și în măsura în care Peer Packing & Imob S.R.L. prelucrează Date cu caracter personal în numele Clientului, pe parcursul furnizării Serviciilor și aceste Date cu caracter personal sunt supuse Legilor privind protecția datelor ale Uniunii Europene, ale Zonei Economice Europene și/sau ale statelor lor membre, ale Elveției și/sau ale Regatului Unit. Părțile convin să respecte termenii și condițiile din prezentul APD în legătură cu astfel de Date cu caracter Personal.
Date personale pe care le prelucrăm.
Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:
Nume si prenume:
E-mail:
Număr de telefon:
Detalii de facturare și plată(date BI/CI/PASAPORT/CUI/J si adresa):
De ce avem nevoie de ele:
Avem nevoie de datele dvs personale pentru a vă oferi următoarele servicii:
Servicii imobiliare oferite de Peer Packing & Imob S.R.L.
Nume,prenume,adresa si detalii din BI/CI/Pasaport – avem nevoie de aceste date pentru prezentarea oficiala a ofertelor de inchiriere/vanzare a imobil/imobile solicitate;
E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a vă transmite oferte de achizitie/inchiriere, detalii oficiale ale imobilelor solicitate.
Număr de telefon – vă vom contacta in legatura cu ofertele prezentate de noi.
Adresa de facturare – avem nevoie de aceste date pentru a vă emite factura

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal:
Pentru serviciile oferite de Peer Packing & Imob Srl datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.
Confidențialitatea prelucrării. Peer Packing & Imob S.R.L. se va asigura că orice persoană care este autorizată de Peer Packing & Imob S.R.L. să prelucreze Date cu caracter personal (inclusiv angajații, agenții sau subcontractorii săi) va trebui să respecte obligația de confidențialitate corespunzătoare (fie că este vorba de o sarcină contractuală sau statutară).

Care sunt drepturile dvs:
Dacă doriți să inaintati o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail madalina@peerhouseleb.com. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.
De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.
Declar ca am înțeles prezenta declarație și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin modalitatile în scopurile descrise în această declarație de consimțământ. Prezentul formular este valid numai în cazul în care clientul semneaza aceasta declaratie.