Compare Listings

 

Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților, conform GDPR

Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților reflectă cerințele Regulamentului European
privind Protecția Datelor („GDPR”), care va intra în vigoare la data de 25 mai 2018. Serviciile
Onthemarket Business Imob SRL oferite în cadrul Uniunii Europene sunt conforme cu GDPR, iar
prezentul APD vă oferă documentația necesară privind această conformitate.
Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor este un act adițional la Termenii de prestare a serviciilor
între Onthemarket Business Imob SRL. și Client. Clientul intră în acest Acord privind Prelucrarea
Datelor Clienților în numele său propriu și, în măsura în care acest lucru este cerut pe baza Legilor de
Protecție a Datelor.
Domeniul de aplicare și aplicabilitatea prezentului Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților.
Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților se aplică numai în cazul și în măsura în care
Onthemarket Business Imob SRL prelucrează Date cu caracter personal în numele Clientului, pe
parcursul furnizării Serviciilor și aceste Date cu caracter personal sunt supuse Legilor privind protecția
datelor ale Uniunii Europene, ale Zonei Economice Europene și/sau ale statelor lor membre, ale
Elveției și/sau ale Regatului Unit. Părțile convin să respecte termenii și condițiile din prezentul APD în
legătură cu astfel de Date cu caracter Personal.
Date personale pe care le prelucrăm.
Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:
Nume si prenume:
E-mail:
Număr de telefon:
Detalii de facturare și plată(date BI/CI/PASAPORT/CUI/J si adresa):
De ce avem nevoie de ele:
Avem nevoie de datele dvs personale pentru a vă oferi următoarele servicii:
Servicii imobiliare oferite de Onthemarket Business Imob SRL.
Nume,prenume,adresa si detalii din BI/CI/Pasaport – avem nevoie de aceste date pentru prezentarea
oficiala a ofertelor de inchiriere/vanzare a imobil/imobile solicitate;
E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a vă transmite oferte de achizitie/inchiriere, detalii oficiale
ale imobilelor solicitate.
Număr de telefon – vă vom contacta in legatura cu ofertele prezentate de noi.
Adresa de facturare – avem nevoie de aceste date pentru a vă emite factura

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal:
Pentru serviciile oferite de Onthemarket Business Imob SRL datele dvs personale, dintre cele care
sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor
financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr.
2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi
accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi
distruse.
Confidențialitatea prelucrării Onthemarket Business Imob SRL se va asigura că orice persoană care
este autorizată de Onthemarket Business Imob SRL să prelucreze Date cu caracter personal (inclusiv
angajații, agenții sau subcontractorii săi) va trebui să respecte obligația de confidențialitate
corespunzătoare (fie că este vorba de o sarcină contractuală sau statutară).

Care sunt drepturile dvs:
Dacă doriți să inaintati o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați
responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail : office@onthemarket.ro .
Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema
ridicată.
De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.